Hoppa till huvudinnehåll

Det är dags för en livsmedelsstrategi 2.0

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren, debattartikel, Land Lantbruk, 7 februari 2023.

I goda tider tas mat för givet. Den bara finns där – i butiken och på tallriken. Att inte behöva oroa sig för mat är ett tecken på välstånd.

Det är nu mer än fem år sedan livsmedelsstrategin lanserades i Sverige. Sedan strategin antogs har livsmedelskedjans olika delar stått inför flera större utmaningar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Torka, pandemi, stopp i den globala logistikkedjan och krig i vårt närområde.

De senaste 30 åren har dessutom den inhemska produktionen kraftigt minskat. Det har till stor del berott på en omställning till större import efter EU-medlemskapet. I en globaliserad värld har fokuset på det inhemska nästintill blivit förbisett, det gör att vi numera endast är självförsörjande till cirka 50 procent. Lite slängigt brukar det sägas att Sverige endast är självförsörjande på morotskaka. Men om krisen eller kriget kommer behöver den svenska beredskapen ha ett annat svar än ”låt dem äta morotskakor”. Även om det är väldigt gott så behöver den svenska livsmedelsproduktionen få förutsättningar att kunna öka på flera områden.

Ett livskraftigt land med god självförsörjning behöver lantbrukare, en stark livsmedelsindustri och en framåtsyftande dagligvaruhandel. Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela landet. För att stärka försörjningen av svenskproducerat behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet.

Som nytillträdd landsbygdsminister har mitt främsta fokus därför varit att öka konkurrenskraften inom den svenska livsmedelsproduktionen. Regeringen inleder nu – med startskott idag – arbetet med en ny uppdaterad livsmedelsstrategi. Över hundra företrädare från livsmedelskedjans alla delar har blivit inbjudna till en kickoff för att lägga grunden för arbetet och i god dialog kommer ett arbete inledas för främjandet av svensk livsmedelsproduktion. Man skulle kunna säga att vi idag sår fröet till det som ska växa fram till en livsmedelsstrategi 2.0.

Vår omvärld och särskilt Rysslands illegala invasion av Ukraina har satt både den svenska, men även den europeiska och globala livsmedelsförsörjningen under blixtbelysning. Livsmedelsförsörjning är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera vid höjd beredskap och krig. Hela kedjan från jordbruksföretagen till förädlingsföretagen och dagligvaruhandeln måste fungera i alla lägen, det är de som är kärnan i vår livsmedelsberedskap. Med en svensk konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden och med företag som kan fortsätta sin produktion och tillhörande logistik även under svåra samhällsstörningar skapar vi förutsättningar för en livsmedelsberedskap.

Livsmedelsstrategin 2.0 ska göra ett tydligt avtryck i hela livsmedelskedjan. Den ska bidra till att den totala livsmedelsproduktionen ökar, främjandet av svenskproducerade varor och även att minska vår sårbarhet vid eventuell kris. Gemene man ska känna sig trygg med att den svenska livsmedelskedjan är stabil och klarar yttre påfrestningar. Oavsett läget i landet eller i omvärlden ska konsumenten vara trygg med att det går att få mat på tallriken.

Det är hög tid för ett ökat fokus på svenska livsmedel genom livsmedelsstrategin 2.0.

Peter Kullgren, landsbygdsminister

Laddar...