Hoppa till huvudinnehåll

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Prop. 2016/17:104

Publicerad

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...