Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Statsrådens ansvarsområden på Socialdepartementet

Publicerad

Socialdepartementet har fyra statsråd med ansvar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården, socialförsäkringen, äldreomsorgen, socialtjänsten, civila samhället och idrotten. Här redovisas ansvarsfördelningen av frågorna mellan statsråden.

Jakob Forssmed, socialminister

Socialminister Jakob Forssmed är departementschef för Socialdepartementet. Socialministern ansvarar bland annat för följande frågor:

 • Folkhälsopolitiken, inbegripet främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa samt suicidprevention
 • Psykiatri och psykisk hälsa
 • Tandvård
 • Smittskydd, inbegripet covid-19 (testning, vaccination med mera)
 • Idrott
 • Ungdomspolitik
 • Civila samhällets villkor och statsbidrag
 • Trossamfund
 • Begravningsväsendet
 • Antimikrobiell resistens (AMR)
 • Hälsodata, e-hälsa och life science
 • Politik avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS)
 • Global hälsa
 • Friluftslivets organisationer samt utveckling av friluftsliv för god folkhälsa

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister

Sjukvårdsministern ansvarar bland annat för följande frågor:

 • Hälso- och sjukvård, med undantag för frågor om psykiatri
 • Hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning
 • Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning
 • Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika
 • Apoteksväsendet
 • Hälso- och sjukvårdens krisberedskap

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister

Socialtjänstministern ansvarar bland annat för följande frågor:

 • Socialtjänst, inbegripet omsorger om barn och ungdom, omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd
 • Funktionshinderspolitik
 • Barnrättspolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör barnets rättigheter och andra barnfrågor
 • Svenska och internationella adoptioner

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister

Äldre- och socialförsäkringsministern ansvarar bland annat för följande frågor:

 • Äldreomsorg
 • Sjukförsäkring
 • Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
 • Pensionsfrågor
 • Ekonomiska stöd åt barnfamiljer
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg

Socialdepartementets ansvarsområden

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Laddar...