Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Världsledare och experter i Sverige för samtal om åtgärder mot antibiotikaresistens

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed leder mötet i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance i Sigtuna den 6–7 maj där generalsekreterarna för Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsorganisationen för djurhälsa, WOAH, medverkar.

– Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora globala hälsohot. Låter vi denna utveckling fortsätta kan vi ha en framtid utan möjlighet att behandla helt vanliga infektioner. Redan sjuka och sköra människor skulle vara extra utsatta. Vi behöver jobba gemensamt för att möte det globala hot som antibiotikaresistens innebär, säger socialminister Jakob Forssmed.

Syftet med GLG-mötet i Sigtuna är att förbereda inför det högnivåmöte om antimikrobiell resistens som hålls vid FN:s generalförsamling i september i år.

På agendan i Sigtuna står även antibiotikans roll i en hållbar livsmedelsproduktion. Bland annat kommer gruppen att besöka Torsåker gård – en testgård och ett praktiskt utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem.

Under en del av programmet finns det möjlighet för media att delta. För mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Simon Hoff.

Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance

Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, som har 24 medlemmar, består av världsledare och experter som arbetar för att påskynda politiska åtgärder mot antimikrobiell resistens. Gruppen arbetar tvärsektoriellt, där fyra FN-organ samarbetar: Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, FN:s miljöprogram, UNEP, och World Organisation for Animal Health, WOAH. Gruppen bildades 2020 och träffas digitalt tre till fyra gånger årligen. Detta är gruppens andra fysiska möte.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...