Hoppa till huvudinnehåll

Socialdepartementets organisation

Publicerad

Socialdepartementet har drygt 240 anställda, varav ett tjugotal är politiskt tillsatta.

Politisk ledning

Socialdepartementet har fyra statsråd. Jakob Forssmed är socialminister samt departementschef för Socialdepartementet. Acko Ankarberg Johansson är sjukvårdsminister, Camilla Waltersson Grönvall är socialtjänstminister och Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.

Förutom statsråden finns statssekreterare i den politiska ledningen. Dessa ansvarar för de olika politikområdena direkt under statsråden och biträder statsråden med att planera, samordna och följa upp departementets verksamhet.

Statsråden har en stab av politiskt sakkunniga tjänstemän som bistår ledningen i det politiska arbetet med underlag, politiska bedömningar, planering och samordning samt mediekontakter.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

Expeditionschefen, rättschefen och den administrativa chefen biträder statsråden när det gäller planering, samordning och arbetsledning. Chefen för samordning av EU- och internationella frågor biträder statsråden i internationella frågor.

På departementet finns expeditionschefens kansli, ett rättssekretariat samt fem enheter som alla leds av icke politiskt tillsatta tjänstemän.

Enheter och sekretariat förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propositioner, förvaltningsärenden, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår på samma sätt i enheternas arbete. 

Följande kansli, sekretariat och enheter finns på Socialdepartementet:

  • Expeditionschefens kansli
  • Rättssekretariatet
  • Enheten för samordning och stöd
  • Enheten för EU- och internationella frågor
  • Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik
  • Enheten för hälsa och civilsamhälle
  • Enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor
  • Socialförsäkringsenheten
Laddar...