Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde bjöd in till frukostmöte i Bryssel, i samband med det informella EPSCO-mötet den 24 april, för att diskutera läkemedel med fokus på konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning som förhandlas inom EU.

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson och Sophie Løhde

    Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde vid frukostmötet där ministrar och representanter för flera länder diskuterade konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

    Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson som blir intervjuad.

    Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid det informella mötet för EU:s hälsoministrar inom rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) den 23–24 april i Bryssel som arrangedes av det belgiska EU-ordförandeskapet

    Foto: Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

– Jag är glad att vi tillsammans med Danmark och min ministerkollega Sophie Løhde kunde ordna mötet med likasinnade. Det gäller att hitta en lösning som säkerställer EU:s konkurrenskraft och en jämlik tillgång till läkemedel, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Den Europeiska kommissionen presenterade för nästan exakt ett år sedan sitt förslag till ny europeisk läkemedelslagstiftning. De svenska och danska regeringarna stöttar det övergripande målet att förbättra försörjningstryggheten och säkerställa snabb och rättvis tillgång till säkra och effektiva läkemedel, till ett rimligt pris, för alla patienter inom EU. De vill också se att lagstiftningen ger robusta incitament för investeringar i forskning och utveckling.

– Kommissionen föreslår en kortare dataskyddstid under vilken företagens innovationer är skyddade jämfört med dagens system. Den föreslagna skyddstiden kan förlängas om vissa riktade krav uppfylls. Det nya förslaget ger mer oförutsägbarhet i systemet, och här ser vi risker att det kan skapa svårigheter för Europa att både attrahera och behålla investeringar i nya och innovativa läkemedel. Lagstiftningen borde tvärtom skapa stabila incitament för innovationer och gynnsamma förutsättningar för att branschen ska satsa mer. Därför är det viktigt att behålla dagens regler för dataskydd, säger Acko Ankarberg Johansson.

Under frukostmötet diskuterades just lagstiftningens utformning avseende dataskydden och tankar om alternativ som kan gynna innovation och forskning inom läkemedelsindustrin utbyttes. Med på mötet deltog ministrar och representanter från Sverige, Danmark, Tyskland, Italien och Ungern som inkommande EU-ordförandeland.

Kompetens- och läkemedelsförsörjning inom europeisk hälso- och sjukvård på agendan på informellt EPSCO-möte

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid det informella mötet för EU:s hälsoministrar inom rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) den 23–24 april i Bryssel som arrangedes av det belgiska EU-ordförandeskapet

Under mötet diskuterade ministrarna kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården och bristen på vårdpersonal. Ministrarna diskuterade bland annat vilka politiska åtgärder som krävs för att hantera bristen, på nationell, europeisk och internationell nivå. Sjukvårdsministern lyfte de utmaningar som finns i Sverige samtidigt som hon konstaterade att de främst bör hanteras på nationell nivå.

Mötets andra session fokuserade på säker tillgång till läkemedel. Ministrarna fick bland annat information om de EU-initiativ som pågår kopplat till säkerhet för läkemedelsförsörjning, och en diskussion om lageruppbyggnad, offentlig upphandling och prissättning hölls.

Ministrarna höll också en arbetslunch om Europas plan mot cancer med fokus på förebyggande insatser. Ministern lyfte bland annat Sveriges arbete för att minska alkoholkonsumtion och rökning och reducera dess negativa effekter, eftersom bruk av både alkohol och tobak har tydliga koppling till cancer.

Laddar...