Hoppa till huvudinnehåll

Ordning i klassrummet

Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
  • Det behövs mer ordning i klassrummet

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Skolmiljön ska präglas av ordning, trygghet och studiero. Regeringen vill ha ett stärkt ledarskap i skolan och skapa bättre förutsättningar för skolor och andra aktörer att arbeta tillsammans för en tryggare skola. Befogenheterna för rektorer och lärare ska öka. Läraren beslutar hur undervisningen ska planeras och genomföras. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder, till exempel att visa ut en elev tillfälligt ur klassrummet, tas bort. Principen ska vara att skolor är stängda för obehöriga. För särskilt våldsamma elevers skolgång görs insatser för att kunna inrätta fler akutskolor med utbildad personal.

    Idén om att alla elever ska sitta i samma klassrum bidrar till stökiga klassrum. Regeringen vill därför satsa på särskilda undervisningsgrupper med speciallärare för de elever som behöver extra hjälp. För att möta elever som behöver utmanas vill regeringen också permanenta och utöka dagens försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i teoretiska ämnen i grundskolans högre årskurser samt på gymnasieskolan. Det är viktigt att de elever som behöver det får tillgång till effektiva stödinsatser tidigt. Det ger elever möjlighet att nå sin potential och skapar mer ordning i klassrummet.

Regeringens prioritering: Skola

  • Skolan ska tillbaka till grunderna
  • Det behövs mer ordning i klassrummet
  • Det behövs mer ordning i skolsystemet

Genomförda åtgärder

Här kan du läsa om hur regeringen, i samarbete med Sverigedemokraterna, arbetar med att utarbeta och genomföra politiska reformer för att utveckla den svenska skolan.

Innehåll om ordning i klassrummet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.

Laddar...