Hoppa till huvudinnehåll

Ungern

Sverige har sedan lång tid tillbaka goda relationer med Ungern.

Raoul Wallenbergs insatser för att rädda tusentals judar i Budapest under andra världskriget har skapat stor respekt och bidrar till Sverigebilden i landet. Raoul Wallenbergs gärning uppmärksammas kontinuerligt och har bidragit till att göra Sverige till en stark röst för mänskliga rättigheter och tolerans i Ungern. Även Sveriges agerande och stödet från det svenska folket under Ungernrevolten 1956 har lagt en god grund för våra bilaterala förbindelser.

De svensk-ungerska förbindelserna präglas idag av samarbetet inom EU och ett betydande handelsutbyte. Svensk varuexport till Ungern utgörs huvudsakligen av kemiska produkter, läkemedel och verkstadsprodukter. Över hundra svenskrelaterade företag är verksamma i landet. Samarbetet på försvarsområdet är nära, där Ungern var det första landet efter Sverige som valde JAS 39 Gripen för sitt flygvapen.

Det uppskattas att ungefär 40 000 personer av ungersk härkomst bor i Sverige, varav många är ättlingar till flyktingar som kom i samband med revolten 1956. Några hundra svenskar studerar i Ungern, företrädesvis medicin, veterinärmedicin, ekonomi samt teknik, men även musik och konst. Omkring 2000 svenska medborgare uppskattas vara bosatta i Ungern.

Den svenska ambassaden i Budapest företräder också Sverige i Slovenien.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Ungern

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 36 träffar.

Laddar...