Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer i Ungern och kommande EU-toppmöte

Publicerad

När EU-ministrarna möttes i Bryssel den 18 november stod förberedelser inför nästa EU-toppmöte, förbindelserna mellan EU och Storbritannien, samt rättsstatens principer i Ungern på dagordningen. EU-minister Jessika Roswall företrädde Sverige vid mötet.

EU-minister Jessika Roswall
EU-minister Jessika Roswall företrädde Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel den 18 november. En utfrågning om efterlevnaden av rättsstatens principer var en frågorna på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Efterlevnaden av europeiska värderingar i Ungern

Regeringen ser med oro på utvecklingen för rättsstatens principer i Ungern och välkomnade att en ny utfrågning inom ramen för EU-fördragets artikel 7-förfarande hölls på mötet.

Utfrågningen handlade bland annat om rättsväsendets oberoende, valsystemet, mediefrihet, LGBTIQ-rättigheter och kampen mot korruption,

- Nu förbereder vi tillsammans med ministerrådet och EU-kommissionen för att fortsätta artikel-7-förfaranden och utfrågningar. Vi planerar också för ett symposium i juni om rättstatsfrågorna. Det kommer alltså att ske mycket om rättstatsfrågorna under hela det svenska ordförandeskapet, sa EU-minister Jessika Roswall efter mötet.

Inför Europeiska rådet 15–16 december 2022

Ministrarna förberedde dagordningen för EU-toppmötet som hålls i december. EU:s stöd till Ukraina, energi- och ekonomifrågor kommer alla att vara viktiga på det kommande EU-toppmötet.

- Jag tog upp att vi vill se fortsatt arbete med sanktioner mot både Ryssland och Belarus. Jag tog också att upp att vi i den planerade diskussionen om ekonomi vill se ett fokus på tillväxt och konkurrenskraft, sa EU-minister Jessika Roswall. 

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

EU-kommissionen presenterade sitt arbetsprogram för 2023. Ministrarna följde upp presentationen med en diskussion. Flera av programmets förslag väntas behandlas under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2023.

Ministrarna fick också en lägesuppdatering om den senaste utvecklingen i relationerna mellan EU och Storbritannien med fokus på genomförandet av Nordirlandprotokollet. Protokollet är en del av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien.

Producerat av EU-representationen. 

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor den 18 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...