Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Justitiedepartementet

EU-möte om migration och kampen mot sexuella övergrepp mot barn

Publicerad

Flera frågor på migrations- och asylområdet står på dagordningen när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möts i Bryssel. Också kampen mot sexualbrott mot barn tas upp. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och justitieminister Gunnar Strömmer företräder Sverige.

Maria Malmer Stenergard på ett tidigare ministermöte
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och justitieminister Gunnar Strömmer företräder Sverige när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möts i Bryssel 8-9 januari. Migrations- och asylfrågorna står i fokus på mötets första dag. Foto: EU

Schengenrådet

Utvidgning

Ministrarna väntas ta upp frågan om  Bulgariens, Rumäniens och Kroatiens Schengenanslutning för diskussion och antagande.

Tillståndet i Schengenområdet

Ministrarna väntas diskutera den inre säkerheten i Schengenområdet med fokus på åtgärder för att motverka smuggling av migranter.

Migration och asyl

Instrumentalisering

Ministrarna väntas komma överens om riktlinjer för delar av ett förslag om så kallad instrumentalisering på migrationsområdet.

Yttre dimension och migrationsrutter

Ministrarna ska följa upp en diskussionen som hölls på ett extrainsatt ministermöte i november om migrationsrutterna till EU. EU- kommissionen väntas presentera den handlingsplan för situationen på västra Balkan som antogs tidigare i veckan. Den så kallade västra Balkanrutten är idag den största migrationsrutten till EU. Passagerna längst rutten har ökat med nästan 170 procent i år jämfört med förra året.

Regeringen välkomnar fördjupat samarbete med de viktigaste ursprungs- och transitländer. Regeringen anser att länderna på västra Balkan måste anpassa sin viseringspolitik till EU:s för att minska trycket längs rutten. Regeringen kommer att driva arbetet vidare under ordförandeskapet i EU:s ministerråd i vår.

Migrations- och asylpakten

Ministrarna ska få en uppdatering av läget om genomförandet av migrations- och asylpakten där lösningar på långvariga låsningar inom främst ansvarsfördelning och solidaritet står i fokus.

Rysslands aggression mot Ukraina

Ministrarna kommer få information om situationen för ukrainska flyktingar i EU. Fokus väntas ligga på beredskap för ökade flyktingströmmar. Ministrarna väntas också få rapportering om en dialog om säkerhet som pågår med Ukraina.  

Kampen mot sexuella övergrepp mot barn

Ministrarna ska få en lägesrapport om arbetet med en förordning som syftar till att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Förordningen har två delar. Den ena delen handlar främst om riskbedömningar, rapportering av övergrepp och myndigheters befogenheter. Den andra delen handlar om att upprätta ett EU-center med uppgift att samordna och stötta genomförandet av förordningen.

Sverige kommer att driva förslaget vidare under ordförandeskapet i EU:s ministerråd i vår.

 

Dessa frågor tas upp på tvådagarsmötets första dag den 8 december. 
Andra punkter står på dagordningen för mötes andra dag den 9 december. 

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...