Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Statsrådsberedningen

Förberedelser inför ER och utvecklingen för rättsstatens principer i Ungern i fokus på Allmänna rådet

Publicerad

När EU-ministrarna möts i Bryssel den 18 november står förberedelser inför ER, förbindelserna mellan EU och Storbritannien, unionens värden i Ungern och kommissionens arbetsprogram för 2023 på dagordningen. EU-minister Jessika Roswall representerar Sverige vid mötet.

EU-minister Jessika Roswall
EU-minister Jessika Roswall Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förberedelser inför Europeiska rådet 15–16 december 2022

Enligt den uppdaterade ledaragendan ska Rysslands krig mot Ukraina, energi och den ekonomiska situationen, säkerhet och försvar (inklusive cyberfrågor) samt det södra grannskapet diskuteras.

Förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering om den senaste händelseutvecklingen i relationerna mellan EU och Storbritannien. Lägesuppdateringen väntas fokusera på genomförandet av Nordirlandprotokollet, som utgör en del av utträdesavtalet, inklusive den brittiska regeringens lagförslag avseende protokollet.

Unionens värden i Ungern

Regeringen ser med oro på utvecklingen för rättsstatens principer i Ungern och välkomnar att en ny utfrågning inom ramen för artikel 7-förfarandet ska äga rum. Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga medlemsstater ska respektera mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värden är inte förhandlingsbara.

Kommissionens arbetsprogram för 2023

Kommissionen väntas presentera sitt arbetsprogram för 2023. Därefter väntas en diskussion som avser att bli rådets bidrag till den gemensamma förklaringen där de tre institutionerna rådet, Europaparlamentet och kommissionen enas om de viktigaste lagstiftningsprioriteringarna under året.

Regeringen välkomnar i stort kommissionens arbetsprogram för 2023 då det ligger i linje med inriktningen från EU:s strategiska agenda för 2019–2024. Flera av förslagen väntas behandlas under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2023.

Producerat av EU-representationen. 

Laddar...