Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Stöd till Ukraina, energiskatt och ekonomisk styrning på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Bryssel den 6 december var en stor variation av frågor uppe för diskussion. Det handlade om EU:s finansiella stöd till Ukraina och Ungerns återhämtningsplan i kölvattnet av pandemin, såväl som ekonomisk styrning i EU och skatt på energi. Finansminister Elisabeth Svantesson företrädde Sverige.

Finansminister Elisabeth Svantesson på möte i Bryssel
Finansminister Elisabeth Svantesson företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel den 6 december, EU:s finansiella stöd till Ukraina var en av mötets frågor. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s finansiella stöd till Ukraina

På morgonen inför mötet i Ekofinrådet behandlade ministrarna två frågor. Diskussionen handlade dels om att skydda EU:s budget mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern, dels om det lagstiftningspaket som behövs för att finansiera ett stöd till Ukraina på upp till 18 miljarder euro under 2023.

Paketet för stöd till Ukraina kräver beslut i tre delar. Det handlar dels om att inrätta ett särskilt instrument för makroekonomiskt stöd, dels om en ändring av förordningen om EU:s fleråriga budgetram samt om en strategi upplåningen på kapitalmarknaden för att kunna finansiera stödet.   

Beslut kunde fattas om en av de tre delarna. Därför kunde ingen överenskommelse nås om hela paketet. Beslutet om stödet till Ukraina sköts upp till ett senare tillfälle.

- Jag hade verkligen önskat ett beslut eftersom Ukraina behöver EU:s stöd. Jag hoppas att vi ska kunna få fram ett beslut den allra närmaste tiden. Det är ju Ungern som säger nej till detta, konstaterade Elisabeth Svantesson efter mötet.

Ekonomisk styrning

På Ekofinrådet presenterade sedan EU-kommissionen arbetet med översynen av den ekonomiska styrningen i EU inför ett kommande reformförslag. Ministrarna hade sedan möjlighet att lägga fram sina synpunkter.  

- Det här är en fråga där länderna nu står en bit ifrån varandra men också en fråga där det finns en stor vilja att komma framåt. Som ordförande i EU:s ministerråd i vår kommer vi att arbeta mycket med för att hitta en samsyn. Det var jag tydlig med på mötet idag, sa Elisabeth Svantesson. 

Energiskatt, egna medel och flera presentationer

Ministrarna diskuterade läget i de pågående förhandlingarna om ändringar i EU:s energiskattedirektiv.

De fick också en uppdatering av läget för arbete med nya egna medel. Det handlar om nya intäktsbaser för EU, exempelvis en del av intäkterna från handeln med utsläppsrätter och från den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid.

EU-kommissionen presenterade rapporter inom den europeiska planeringsterminen för 2023.

Europeiska revisionsrätten presenterade årsrapporten för EU:s budget för 2021. Ministrarna återkommer till godkännandet av rapporten i vår.

I samband med mötet i Ekofinrådet deltog Elisabeth Svantesson också i Eurogruppens så kallade inkluderande format. Det är den del av Eurogruppens möte dit de EU-länder som inte använder euron som valuta inbjuds att delta.

Mer om mötet i Ekofinrådet trden 6 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...