Hoppa till huvudinnehåll

11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna och skynda på klimatomställningen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprocesser. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att uppnå tillståndsprocesser som är moderna, effektiva och förutsebara.

Ladda ner:

– Det måste vara enkelt att kunna starta och driva verksamheter med stor samhällsnytta. På samma sätt måste det vara enkelt att bygga ut energisystemet och infrastrukturen som är avgörande för både omställning och välstånd. Industrin står redan nu redo att göra de stora investeringar för klimatomställningen som är viktiga för vår väg mot nettonollutsläpp, byråkratin får inte sätta käppar i hjulet för det arbetet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Nu tar vi ytterligare kliv för att effektivisera tillståndsprocesserna, så att industrins omställning kan skyndas på och utsläppen kan minska snabbare. Åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna är helt nödvändiga för att vi ska klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045. Det är också helt avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för att både locka och behålla investeringar i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Byråkrati får inte sätta käppar i hjulet för de företag som vill vara med och investera i den gröna omställningen. Den förändring som regeringen nu driver igenom, bidrar till bättre förutsättningar för klimatomställningen och för Sveriges tillväxt och välstånd. Så kan Sverige bli rikare om fem, tio och femtio år, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Lagrådsremissen innehåller bland annat ett förslag för att göra ändringstillstånd till huvudregel, vilket kommer att öka investeringsviljan och bidra till infasning av ny teknik och därmed bidra till klimatomställningen.

Regeringen föreslår även att giltighetstiden för tillstånd ska kunna förlängas med tre år, vilket kan ge en verksamhetsutövare mer tid att avsluta den tillståndspliktiga verksamheten eller få ett nytt tillstånd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...