Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

Publicerad

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

  • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.

    Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män står bakom talarstolar. En av dem håller tal. Bakom dem en tavla.

    Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed inledningstalade på regeringens hearing om det strategiska arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Psykisk hälsa är bokstavligen talat en fråga om liv och död. Och psykisk ohälsa kommer i olika former - det kan handla om att må dåligt, att må så dåligt att det påverkar hela livet, eller att må så dåligt att man tar sitt eget liv. Regeringen tar nu under Jakob Forssmeds ledning fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Att systematisk genomföra ”haverikommissioner” och dra lärdom varje gång någon begår självmord blir en viktig pusselbit. Jag vill tacka alla som kom idag och som deltar i det arbetet med viktiga erfarenheter och medskick, säger statsminister Ulf Kristersson.

Torsdagens hearing var en viktig del i processen att ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Diskussionerna på mötet utgick från det underlag som tagits fram av 26 myndigheter och som redovisades för regeringen den 1 september förra året. Sammanlagt deltog ett trettiotal organisationer från bland annat det civila samhället, trossamfunden och fackförbund. De har alla viktiga erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med strategin.

–  Vården måste bli bättre och mer tillgänglig, men en viktig insikt är samtidigt att vi aldrig kommer att kunna behandla oss ur alla de utmaningar som vi har med psykisk ohälsa idag. Därför behövs gemensamma och långsiktiga ansträngningar från många. Vi behöver mobilisera hela samhället i arbetet för en bättre psykisk hälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

Psykisk ohälsa och suicid är stora folkhälsoutmaningar som har konsekvenser för både den enskilde, anhöriga och närstående och för samhället. Till exempel har andelen i befolkningen som upplever olika psykiska besvär ökat under en längre tid och hälften av alla som är sjukskrivna i Sverige är sjukskrivna för psykiska sjukdomar och syndrom. Årligen är det minst 1200 personer som dör i suicid – en allt för hög siffra.

För att möta utmaningarna och vända utvecklingen ser regeringen att det krävs kraftfulla åtgärder. Hittills har regeringen bland annat tillsatt en utredning om haverikommission vid suicid – en granskning som ska göras vid suicid och som ska identifiera eventuella brister i samhällets skyddsnät för att förhindra nya suicid. Regeringen gör också stora ekonomiska satsningar – över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Psykisk hälsa och suicidprevention prioriterade frågor för regeringen

I Tidöavtalet framgår att arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention måste prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga. Efter redovisning av myndighetsuppdrag den 1 september 2023 ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram. Ett nationellt forskningsprogram på området ska inrättas. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska tillsättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör vara en självklar del av vårdprocessen. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bland andra socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit.

Deltagande organisationer den 15 februari 2024

- Anhörigas riksförbund
- Barnens rätt i samhället
- Barnrättsbyrån
- Demensförbundet
- Elevernas riksförbund
- Folkhälsomyndigheten
- Friluftsfrämjandet
- Funktionsrätt Sverige
- IOGT-NTO
- Islamiska samarbetsrådet
- Maskrosbarn
- Mind
- Nationell samverkan för psykisk hälsa
- Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL)
- RFSL ungdom
- Riksförbundet Hjärnkoll
- Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
- Riksidrottsförbundet
- Röda Korset
- Röda Korsets Ungdomsförbund
- Sane förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation
- Spelberoendes Riksförbund
- SPF seniorerna
- Suicide Zero
- Svenska Kyrkan
- Svenskt friluftsliv
- Svenskt näringsliv
- Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
- Sveriges Kommuner och Regioner
- Sveriges Kristna råd
- Sveriges Kristna råd
- Sveriges Psykologförbund
-Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
- Ung Cancer

Laddar...