Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra insatser för att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken Diarienummer: S2024/00846

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att genomföra insatser för att utveckla arbetet med existentiell hälsa inom ramen för den nationella folkhälsopolitiken.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska:

  • utifrån ett svenskt sammanhang definiera existentiell hälsa, genomföra en kartläggning för att utveckla kunskapen om och arbetet med existentiell hälsa samt föreslå hur existentiella perspektiv kan bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande,
  • hämta in kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter, däribland Myndigheten för stöd till trossamfund, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
  • samtala med och inhämta kunskaper och erfarenheter från Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och regioner, forskarsamhället och det civila samhällets organisationer, samt övriga aktörer som är relevanta för uppdragets genomförande,
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.
  • senast den 6 december 2024 delredovisa uppdraget och senast den 3 mars 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

 

Laddar...