Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

Publicerad

Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

  • Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.

    Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet.

    Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  • Gruppfoto med ett tjugotal personer. De står i en trappa och tittar mot kameran.

    Med på mötet med 2 februari 2024 deltog E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner.

    Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

– Vi vet att det ekonomiska läget är svårt för många familjer, men barn och ungas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter ska inte avgöras av plånbokens storlek. Att införa fritidskortet är en stor reform och nu tar vi ytterligare steg mot att realisera detta. Myndigheter och organisationer håller samtidigt ett högt tempo i de delar av arbetet som de ansvarar för, säger socialminister Jakob Forssmed.

Fredagens möte samlade åtta myndigheter och organisationer med centrala roller för genomförandet av fritidskortet. Syftet med mötet var dels att presentera det arbete som genomförts under 2023 och ge en lägesrapport, dels att lyfta och reflektera över angelägna perspektiv i arbetet under 2024.

Socialminister Jakob Forssmed och medarbetare på Socialdepartementet berättade bland annat om det pågående författningsarbetet som görs inom ramen för fritidskortssatsningen. Den digitala tjänsten för fritidskortet behöver vara användarvänlig och robust med enkla system för barn och ungdomar, föräldrar och utförare, samtidigt som ett ändamålsenligt kontrollsystem med god kontrollnivå över statliga medel säkerställs. Eftersom fritidskortet är en stor och helt ny reform krävs ny lagstiftning. Departementets arbete ska säkerställa att de nödvändiga rättsliga, tekniska, administrativa, ekonomiska och övriga förutsättningar som krävs för att införa fritidskortet finns på plats inför lanseringen.

Regeringen har sedan tidigare gett uppdrag till E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Statens kulturråd att förbereda och införa ett fritidskort för barn och unga. Arbetet framåt innebär bland annat att E-hälsomyndigheten fortsätter med uppdraget med den digitala tjänsten för fritidskortet, och Försäkringskassan med uppdraget att upprätta och förbereda förvaltning av ett register över godkända utförare av fritidsaktiviteter som kan omfattas av fritidskortet.

Vad är fritidskortet?

Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8 – 16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppets storlek kommer att ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd ska uppmärksammas så att fritidskortet kommer dem till godo i lika stor utsträckning som för andra barn och unga. Fritidskortet väntas införas under 2025.

Deltagande myndigheter och organisationer den 2 februari 2024

- E-hälsomyndigheten
- Folkhälsomyndigheten
- Försäkringskassan
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Statens kulturråd
- Sveriges Riksidrottsförbund
- Svenskt Friluftsliv
- Sveriges Kommuner och Regioner

Laddar...