Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stöttar insatser för Ukrainas uppbyggnad inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Stiftelsen Swecare får bidrag av regeringen för att bland annat genomföra en förstudie om Ukrainas behov inom hälso- och sjukvårdssektorn och ge förslag på hur stiftelsen kan möjliggöra för näringslivet att möta dessa behov.

– Sedan Ryssland inledde en oprovocerad och illegal fullskalig invasion av Ukraina har regeringens stöd till Ukraina stått fast. Stödet är både omfattande och långsiktigt och vi ser ett starkt intresse från näringslivet att medverka i detta, vilket den här förstudien ska bidra till att förverkliga, säger socialminister Jakob Forssmed.

Swecare får 6,5 miljoner kronor för att förbättra förutsättningarna för att kunskap och erfarenheter tas tillvara i syfte att förbättra hälso- och sjukvård och äldreomsorg i Sverige såväl som i andra länder. Delar av detta ska också gå till insatser som främjar näringslivets bidrag till Ukrainas uppbyggnad och EU-närmande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bland annat får Swecare medel för att genomföra en förstudie som redogör för Ukrainas behov inom hälso- och sjukvårdssektorn samt ge förslag till hur Swecare kan möjliggöra för aktörer inom näringslivet att möta dessa behov.

Stiftelsen Swecare är en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse med representanter från Regeringskansliet, myndigheter under Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner som samverkar med det privata näringslivet inom life-science sektorn.

Konferens om stöd till Ukraina samlade hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer

I december 2023 höll Socialdepartementet och stiftelsen Swecare en konferens för att diskutera och stärka det svenska stödet till Ukrainas hälso- och sjukvård. Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson var värdar för konferensen, som samlade både offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården.

Under konferensen undertecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ukraina. Avtalet skapar förutsättningar för långsiktigt samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan Socialdepartementet och det ukrainska hälsodepartementet på områden som läkemedel, antibiotikaresistens, psykisk hälsa, rehabilitering, cancervård och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Stödet till Swecare utgör en del av arbetet med att uppfylla detta avtal.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...