Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag till en uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids Diarienummer: S2022/02972

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram underlag till en uppdaterad nationell strategi mot bland annat hiv/aids

I uppdraget ingår att

  • peka ut eventuella förändringar som skett sedan den senaste nationella strategin och lämna förslag på uppdateringar,
  • övergripande analysera hur de olika statsbidragen till ideella organisationer på området används och lämna eventuella förslag för att öka effektiviteten av bidragen så att de främjar den uppdaterade nationella strategin,
  • analysera existerande och potentiella synergier mellan den nationella strategin mot hiv/aids och den nationella SRHR-strategin, och
  • vid behov lämna förslag på uppdaterade mål och delmål för den nationella strategin.

Folkhälsomyndigheten redovisar uppdraget senast den 30 april 2023.

Laddar...