Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regleringsbrev med nyheter inom hälso- och sjukvårdsområdet har beslutats

Publicerad

(Ny version) Regeringen har idag beslutat om ett antal regleringsbrev som berör hälso- och sjukvårdsområdet. Ett par fokusområden bland de nytillkomna uppdragen som beskrivs i regleringsbreven är att stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården och att säkerställa tillgång till läkemedel.

Rättelse

Den förra versionen beskrev felaktigt att ett av regleringsbreven handlade om prestationsobundna, istället för prestationsbundna, insatser för att korta vårdköerna.

– Händelser i vår omvärld visar hur viktigt det är att ha en robust beredskap inom hälso- och sjukvården och det bygger vi nu upp steg för steg. Det handlar om att stärka tillgång till och tillverkning av läkemedel och det handlar om att säkerställa att vi har rätt dimensionering av olika delar av hälso- och sjukvården för att vara rustade i händelse av kris eller krig, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

I de nya regleringsbreven för Socialdepartementets myndigheter finns flera nyheter på sjukvårdsområdet, inte minst vad gäller hälso- och sjukvårdens beredskap. Som exempel kan nämnas ett fokus i regleringsbreven till såväl Socialstyrelsen som Läkemedelsverket att förstärka hälso- och sjukvårdens beredskap och tillgång till läkemedel. Läkemedelsverket ska också, tillsammans med E-hälsomyndigheten, förbereda ett system för att ta fram en nationell lägesbild över tillgång och efterfrågan för läkemedel som bland annat innebär en daglig inrapportering av information om detta. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen finns även flera nya uppdrag som rör psykiatrin.

De regleringsbrev som sjukvårdsministern ansvarar för och som regeringen nu beslutat om för 2024 för är:

  • Socialstyrelsen
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
  • Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Civilt försvar inom hälso- och sjukvård
  • Läkemedelsverket
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...