Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Starkt stöd till Internationella brottmålsdomstolen vid internationellt justitieministermöte i London

Publicerad

Idag deltog justitieminister Gunnar Strömmer i en justitieministerkonferens i London där stöd till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och dess utredning av krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord i Ukraina diskuterades. I egenskap av ordförandeland för EU representerade Gunnar Strömmer samtliga EU-medlemsstater vid konferensen.

Värdar för konferensen var Storbritannien och Neder­länderna. Andra deltagare var bl.a. Ukrainas justitieminister Denys Maliuska, EU-kommissionären Didier Reynders och åklagaren vid ICC, Karim Khan.

Ansvarsutkrävande för krigsbrotten som begås i Ukraina är en högt prioriterad fråga för den svenska regeringen och en fråga som står högt på agendan under det svenska EU-ordförandeskapet. Rysslands oprovocerade och illegala anfallskrig mot Ukraina är ett grovt brott mot den internationella rätten, liksom de fortsatta urskillningslösa attackerna mot civila och civil infrastruktur.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Sverige och övriga EU-medlemsstater arbetat för att stärka ICC och de ukrainska brottsbekämpande myndigheternas arbete. Sverige är en av de främsta bidragsgivarna och har bidragit med ett extra finansiellt stöd om 7 miljoner kronor till ICC. Tre åklagare och sex experter från Polismyndigheten har även sekunderats till ICC. Sverige bidrar också med personal som stödjer de ukrainska myndigheterna genom EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraine).

Vid konferensen uppmärksammades också de arresterings­order som ICC nyligen utfärdat mot Rysslands president Vladimir Putin och barnrätts­kommissionär Maria Lvova-Belova för misstänkta krigsförbrytelser. Det här är ett viktigt steg för att uppnå fullt ansvarsutkrävande för krigsbrott som begås under Rysslands olagliga aggression mot Ukraina.

Vid dagens konferens upprepade Gunnar Strömmer Sveriges och övriga EU-medlemsstaters stöd för ICC samt vikten av att fullt ansvarsutkrävande för krigsförbrytelserna och andra grova brott mot folkrätten i Ukraina kan uppnås. Utöver de betydande bidrag som redan lämnats, kunde Gunnar Strömmer tala om att Polismyndigheten avser att bidra med utredare till det fältkontor i Ukraina som ICC håller på att inrätta.

– Mitt huvudbudskap idag har varit att Sverige och EU-medlemsstaterna står enade i sin vilja att fortsätta stödja ICC och i arbetet för att säkerställa fullt ansvarsutkrävande för de allvarliga krigsbrott som begås i Ukraina, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...