Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina i fokus i EU-rapport om arbetet för den internationella humanitära rätten

Publicerad

Den 29 augusti publicerades EU:s årliga rapport om arbetet för den internationella humanitära rätten. Ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser och andra brott mot den internationella humanitära rätten samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med Rysslands aggression mot Ukraina var ett viktigt fokus i rapporten. Det var också prioriterade frågor för det svenska EU-ordförandeskapet som har lett arbetet med rapporten.

Efterlevnaden av den internationella humanitära rätten (IHL) är en av EU:s prioriteringar. Som ordförande i EU:s ministerråd under våren 2023 ledde Sverige arbetet med att ta fram rapporten om hur EU:s riktlinjer för att främja efterlevnaden av den internationella humanitära rätten har genomförts under 2022.

Rapporten syftar till att öka synligheten för det breda spektrum av åtgärder som vidtagits för att stärka efterlevnaden av IHL. Ett viktigt fokus i rapporten och för EU:s arbete under 2022 har varit ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser, andra brott mot IHL samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med Rysslands aggression mot Ukraina.

Rapporten omfattar perioden 1 januari – 31 december 2022 och är den sjätte av sitt slag.

Den internationella humanitära rätten

Den internationella humanitära rätten (IHL) är en grundläggande del av folkrätten. Den syftar till att begränsa effekterna av väpnade konflikter och att skydda de som inte deltar i fientligheterna. EU antog 2005 särskilda riktlinjer för att främja efterlevnaden av IHL. Riktlinjerna understryker unionens åtagande att driva genomförandet av IHL och anger även vilka verktyg EU kan använda i arbetet.

Genväg

Läs EU:s rapport om arbetet för den internationella humanitära rätten här (på engelska).

Laddar...