Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Utrikesdepartementet

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Publicerad

För att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet föreslår regeringen en ny lag om frysning av tillgångar.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ekonomiska sanktioner mot terrorism

    Betänkande av 2015 års sanktionslagsutredning Uppdraget har varit att analysera behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 (1999) och efterföljande resolutioner samt resolution 1373 (2001) vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. I uppdraget har vidare ingått att analysera behovet av lagändringar för att Sverige ska uppfylla de krav som Financial Action Task Force (FATF) ställer, i fråga om genomförande av berörda FN-resolutioner på sanktionsområdet. Betänkandet mynnar ut i förslag om en ny bestämmelse om interimistiska beslut i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen) samt förslag om en ny lag om frysning av tillgångar.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ekonomiska sanktioner mot terrorism

    För att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet föreslår regeringen en ny lag om frysning av tillgångar.

Proposition

Laddar...