Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om bättre bemötande och stärkt uppföljning avseende vård vid könsdysfori Diarienummer: S2023/03011

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en informationsinsats till vård- och omsorgspersonal som möter personer med könsdysfori.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska utveckla uppföljningen av transvården. Detta eftersom sådan vård blir högspecialiserad från den 1 januari 2024. De enheter som får bedriva nationell högspecialiserad vård ska kunna samverka kring väntetider nationellt. Socialstyrelsen ska varje år följa upp detta.

Socialstyrelsen ska föreslå en metod som långsiktigt ska kartlägga förskrivningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel till personer med könsdysfori.

Socialstyrelsen ska senast den 6 februari 2025 skriftligt redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...