Hoppa till huvudinnehåll

Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

 • Sverige sämst i Europa på klassrumsdisciplin visar siffror från OECD

  Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

  Problem med stök, buller och bristande studiero i klassrummet är vardag för många av Sveriges elever och lärare. Statistik från OECD visar att Sverige är det land i Europa som har sämst klassrumsdisciplin. Regeringen vidtar en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen.

 • Utbildningsministern tog emot Folkbildningsutredningens betänkande

   Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson.
  Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

  I dag, den 13 juni, överlämnade regeringens särskilda utredare Christer Nylander Folkbildningsutredningens betänkande ”Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid (SOU 2024:42)” till utbildningsminister Mats Persson.

Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson sitter inomhus i varsin fåtölj.
Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nya åtgärder för att stärka STEM-området

I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Flera åtgärder har redan vidtagits för att stärka STEM-området och nu har regeringen fattat beslut om ytterligare uppdrag.

Foto: Fredrik Storm/Regeringskansliet

Allvarligt att 30 procent av eleverna störs av mobiler under lektionstid

Ungas användning av mobiler under skoltid påverkar deras studieresultat på ett negativt sätt. Det var temat när skolminister Lotta Edholm deltog i ett seminarium arrangerat av OECD som samlade beslutsfattare och experter från olika länder för att diskutera skärmanvändningen i klassrummet och konsekvenserna av skärmförbud.

– Den svenska regeringen ser att en mobilfri miljö i skolan är rätt väg att gå. Utgångspunkten ska vara att skoldagen är mobilfri, säger skolminister Lotta Edholm.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skol­ministern bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog om reglering av lärarnas undervisningstid samt tid till för- och efterarbete

Att ha ordentlig tid att planera och följa upp sin undervisning är helt centralt för lärarnas möjligheter att bedriva en god undervisning. Det är tid som i dag ofta saknas. Regeringen avser därför att utreda en reglering av lärares undervisningstid samt tid till för- och efterarbete och bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog.

Mats Persson
Mats Persson Foto: Marcus Nilsen/Regeringskansliet

Regeringen tar initiativ till en nationell kvantstrategi

Kvantteknikområdet har stor strategisk betydelse som en ny och banbrytande teknik. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag på hur en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030 kan utformas. Syftet är att stärka Sveriges förmåga och position inom kvantområdet på lång sikt och utveckla svenska forskares och forskningsmiljöers attraktivitet som internationella samarbetspartners.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2623 träffar.

Laddar...