Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Utbildningsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör bland annat studiestöd, utbildning och universitetsforskning samt folkbildning.

Utbildningsdepartementets ansvarar för beredning av följande utgiftsområden

Utgiftsområde 15

Studiestöd
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utbildningsdepartementet ansvarar för  beredning av följande anslag inom utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid  
14:1 Statsbidrag till studieförbund         
14:2 Statsbidrag till folkhögskolor           
14:3 Bidrag till tolkutbildning
14:4 Särskilt utbildningsstöd

Regleringsbrev för verksamhet inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

2024 års regleringsbrev för de anslag som Utbildningsdepartementet ansvarar för:

2024 års regleringsbrev för Utbildningsdepartementet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Kontakt

Budgetsekretariatet på Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...