Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av delredovisning av regeringsuppdraget att främja ansvarsfull internationalisering vid utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten Diarienummer: U2024/01012

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat delredovisningen av Universitets- och högskolerådets, Vetenskapsrådets och Vinnovas regeringsuppdrag att främja ansvarsfull internationalisering vid utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbete.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 2 september 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...