Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsbudget

Sedan 2020 har anslagen till det militära försvaret fördubblats. Mellan 2023 och 2024 har anslagen ökat med mer än 30 miljarder kronor, en ökning med 34 procent. Enligt Natos definition har Sverige redan 2024 redovisat försvarsutgifter som motsvarar 2,2 procent av BNP.

Ansvariga departement
Försvars­departementet

Försvarsanslag

 • Försvarsberedningen har i sin rapport inför nästa försvarsbeslutsperiod presenterat ett förslag för inriktning av ekonomin för totalförsvaret som inkluderar medelstillskott till det militära försvaret.

  Tabellen visar försvarsberedningens förslag till totala anslagsnivåer för det militära försvaret fram till 2030 i löpande priser. 

  Varje del i statens budget har ett utgiftsområde. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (UO6) är området med utgifter till det militära försvaret som har i 13 olika anslag, 1.1–1.13, där pengarna avsätts för olika typer av verksamhet och som tillsammans utgör de samlade utgifterna för det militära försvaret i statens budget.

  Militärt försvar i statens budget

  Nato har en ambition att medlemsländer ska lägga minst 2 procent av BNP till försvaret. Natos definition av försvarsutgifter är bredare och innefattar fler poster än enbart anslagen för det militära försvaret inom UO6. Enligt Natos definition har Sverige redan 2024 redovisat försvarsutgifter som motsvarar 2,2 procent av BNP.  

  Sedan 2022 har Sverige gett militärt stöd till Ukraina genom bland annat donationer av befintlig materiel, utbildning och medel som syftar till att anskaffa ny materiel till förmån för Ukraina. För att ersätta skänkt materiel och finansiera annat militärt stöd till Ukraina har medel tillförts till anslagen på UO6. Stödet till Ukraina utgörs också av humanitärt och civilt stöd och finansieras från anslag i andra utgiftsområden.

  Militärt stöd till Ukraina

Om budgetprocessen

 • Illustration: Regeringskansliet

  Om budgetprocessen

  Här kan du läsa om den statliga budgetprocessen, och om hur politiska mål och idéer förverkligas genom regeringens olika budgetförslag.

 • Regeringskansliet/Finansdepartementet

  Före budgetåret

  Arbetet med att utforma en budget för staten inleds nästan ett år innan budgeten ska beslutas och budgetåret startar. Arbetet fokuserar på att ta fram de budgetförslag som regeringen lämnar till riksdagen - på våren den ekonomiska vårpropositionen och på hösten den mer omfattande budgetpropositionen.

 • Regeringskansliet/Finansdepartementet

  Under budgetåret

  Under pågående budgetår fokuserar arbetet på att genomföra fattade beslut, följa upp hur statens inkomster och utgifter utvecklas samt förbereda ändringsförslag.

 • Regeringskansliet/Finansdepartementet

  Efter budgetåret

  När budgetåret är avslutat påbörjas arbetet med att följa upp statens budget samt ta fram en årsredovisning för staten.

 1. Om budgetprocessen
 2. Före budgetåret
 3. Under budgetåret
 4. Efter budgetåret

Innehåll om Försvarsbudget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.

Laddar...