Hoppa till huvudinnehåll

Förslag att försvaret ska få snabbare tillståndsprocesser enligt miljöbalken går på remiss

Publicerad

För att stärka det militära försvaret remitterar nu regeringen förslag på en tillfällig förordning för att förenkla miljöprocesserna för försvaret. Syftet är att försvarets miljöprövningar ska gå snabbare – samtidigt som ett fullgott skydd för miljön bibehålls – så att försvaret fortare ska kunna utöka övningsverksamheten och bygga ut det militära försvaret.

Vissa försvarsverksamheter ska i större utsträckning än idag kunna prövas efter anmälan i stället för genom en tillståndsprövning. Det blir alltså ett enklare förfarande för dessa verksamheter.

För att processen ska gå snabbare föreslås också att Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), som handlägger försvarets anmälningar enligt miljöbalken, ska handlägga ärenden skyndsamt och meddela beslut inom vissa tidsramar.

De lättnader i reglerna som föreslås avser endast processuella krav för att snabba på handläggningen av ärenden. Försvarets verksamheter kommer fortfarande behöva leva upp till de miljöskyddskrav som gäller i dag.

– För att säkerställa att stora försvarssatsningar får avsedd effekt måste försvarsmyndigheterna få rätt förutsättningar. Det räcker inte med ökade anslag, utan det krävs också att de regelverk som styr försvarets verksamheter förändras. Nu genomför vi ett effektivt regelverk, så att försvaret kan få satsningarna på plats, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Förslagen innebär att det snabbare går att få beslut om utökad verksamhet på platser som flygplatser, hamnar, skjutfält och lagringsanläggningar. Förslagen är efterfrågade av Försvarsmakten och kommer att möjliggöra en snabbare tillväxt för försvaret, säger försvarsminister Pål Jonson.

Regellättnaderna i den tillfälliga förordningen föreslås gälla under fem år. Efter femårsperioden är tanken att verksamheter som tillfälligt undantagits från kravet på tillståndsplikt under en övergångsperiod ska bli föremål för prövning enligt det ordinarie prövningssystemet.

Förslagen i den tillfälliga förordningen går nu ut på remiss, och svaren ska komma in till regeringen i början av oktober. Förordningen föreslås träda i kraft så snart som möjligt under hösten 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...