Hoppa till huvudinnehåll

EU-arbetsgrupper för fördjupat samarbete

Regeringen har inrättat nya former för samråd och samarbete med näringslivet, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer som representerar strategiska svenska intressen. Grundmodellen går ut på att konkreta EU-förslag diskuteras i så kallade EU-arbetsgrupper med företrädare från Regeringskansliet och särskilt företag och organisationer.

Ansvariga statsråd
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen
  • Samråd om EU:s strategiska agenda

    Den 12 april höll EU-minister Jessika Roswall ett uppstartsmöte för att ta del av inbjudna organisationers tankar kring vad EU bör göra inom ett antal viktiga politikområden under de närmaste åren och identifiera vilka frågor som är särskilt viktiga. Detta med anledning av att Europeiska rådet förväntas fastställa den strategiska agendan för EU:s inriktning för åren 2024 - 2029. Frågor som diskuteras är till exempel stöd till Ukraina, säkerhet och försvar, långsiktig konkurrenskraft, energi- och grön omställning, bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, migration och rättsstatens principer.

    Mötet är ett första steg i regeringens fördjupade samarbete om EU-frågor med externa aktörer. Ett mer konkret samarbete planeras därefter att inledas på tjänstemannanivå i så kallade EU-arbetsgrupper.

Från EU-deklarationen

- Regeringen kommer att inrätta nya former för samråd och samarbete med näringslivet, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer som representerar strategiska svenska intressen. Det är bra både för Sverige och för EU, sa statsministern när han presenterade regeringens EU-deklaration i riksdagen hösten 2023.

Om EU-arbetsgrupper

EU-arbetsgrupper är regeringens nya form för samråd och samarbete med näringsliv och organisationer om EU-frågor.

Kontakt

Har du frågor om EU-arbetsgrupper. Hör av dig via mejl:

Innehåll om EU-arbetsgrupper

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.

Laddar...