Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens arbete i ministerrådet

I Europeiska unionens råd (ministerrådet) samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU-lagar. Samarbetet är uppdelat i tio olika politikområden och vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som förhandlas. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Fakta om Europeiska unionens råd (ministerrådet)

  • Detta är Europeiska unionens råd (ministerrådet)

    Exteriör bild från utsidan av rådets byggnad i glas och betong
    Rådets byggnad Justus Lipsius i Bryssel. Foto: Europeiska unionen

    Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet, utgörs av ministrar från de 27 EU-ländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Ministerrådet har, till skillnad från Europeiska rådet, en lagstiftande funktion och tar beslut om lagar tillsammans med Europaparlamentet.

    Ministerrådet sammanträder i tio olika grupperingar, så kallade rådskonstellationer, beroende på vilket ämne som ska diskuteras. Om ett lagförslag inom klimat- och miljöområdet ska förhandlas så träffas EU-ländernas miljöministrar. Handlar frågan om penningpolitik så träffas finansministrarna. Inför varje rådsmöte stämmer ansvarig minister av frågorna med riksdagen. Ordförandeskapet i ministerrådet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under våren 2023 var Sverige ordförande. De flesta möten hålls i Bryssel och i bland i Luxemburg. Vissa möten hålls också i det land som är ordförande. Läs mer om ministerrådet och följ både Europeiska rådet och ministerrådets möten i den gemensamma kalendern på rådets webbplats.

Kommenterade dagordningar

Inför möten i ministerrådet överlämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter för rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Innehåll om regeringens arbete i ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 627 träffar.

Laddar...