Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En effektivare kontaktförbudslagstiftning – ett utökat skydd för utsatta personer SOU 2024:13

Publicerad

Betänkande av Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen.

Ladda ner:

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att se över kontaktförbudslag-stiftningen i syfte att säkerställa att lagstiftningen i så hög grad som möjligt tillgodoser intresset av att förebygga och ge skydd till främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer.

I uppdraget har ingått att utvärdera tillämpningen av lagen om kontaktförbud och ta ställning till om lagen är modernt och ändamålsenligt utformad samt om möjligheterna till att meddela kontaktförbud bör utvidgas, till exempel genom en omvärdering av kriterierna för de olika typerna av förbud.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...