Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En översyn av kontaktförbudslagstiftningen Dir. 2022:114

Publicerad

En särskild utredare ska se över kontakt­förbuds­lag­stift­ningen. Syftet med översynen är att säkerställa att lag­stift­ningen i så hög grad som möjligt tillgodo­ser intresset av att före­bygga och ge skydd till främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränk­ningar i nära relationer.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • utvärdera tillämp­ningen av lagen om kontakt­förbud och ta ställning till om lagen är modernt och ända­måls­enligt utformad samt om möjlig­heterna till att meddela kontakt­förbud bör utvidgas och lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag,
  • ta ställning till om straff­skalorna för barn­fridsbrott, grov frids­kränkning och grov kvinno­frids­kränkning bör skärpas och oavsett bedömning i sak lämna nödvändiga författ­nings­förslag, och
  • lämna författ­nings­förslag som tydlig­gör att anstiftan och medhjälp till brott samt i före­kom­mande fall försök, förbere­delse och stämp­ling till brott kan ingå i de särskilda brotten heders­förtryck och grov frids­kränk­ning respektive grov kvinno­frids­kränkning.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...