Hoppa till huvudinnehåll

Utredning lämnar förslag på effektivare kontaktförbudslagstiftning och utökat skydd för utsatta personer

Publicerad

Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen har överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer och jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Utredningen föreslår bland annat att det ska vara möjligt att i större utsträckning än i dag utfärda kontaktförbud och att kontaktförbud ska kunna omfatta större geografiska områden.

– Varje år mördas i snitt femton kvinnor av en man som de har haft en relation till. Det är ett av vårt samhälles största misslyckanden. Vi måste förhindra fler brott redan innan de begås, och en viktig del i detta är att skärpa kontaktförbudslagstiftningen. Jag välkomnar den här utredningen som innehåller flera förslag för att kontaktförbuden ska bli fler och kraftfullare. Jag ser fram emot att skicka förslagen på remiss, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer är lika allvarliga samhällsproblem som gängbrottsligheten, och ska bekämpas med samma kraft. Regeringen vidtar redan många viktiga åtgärder på området, men jag är övertygad om att vi kan göra mer. Därför välkomnar jag den här viktiga utredningen. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte den utsattas, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg

Syftet med utredningen har framför allt varit att förbättra möjligheterna att förebygga och ge skydd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer.

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att kontaktförbudens brottspreventiva funktion ska förstärkas samt att förbuden ska utgöra ett reellt skydd för de utsatta.

Utredningen föreslår bland annat att

  • kontaktförbud ska kunna utfärdas vid otillbörlig övervakning – exempelvis genom GPS-sändare eller appar – och som skydd för förhörspersoner i en rättsprocess,
  • fler omständigheter ska beaktas vid riskbedömningen för att öka möjligheterna att utfärda kontaktförbud även om förbudspersonen inte tidigare begått brott,
  • särskilt utvidgade kontaktförbud ska kunna utfärdas som en förstahandsåtgärd,
  • det ska vara möjligt att i större utsträckning än i dag utfärda kontakt­förbud som omfattar stora geografiska områden, till exempel en hel kommun,
  • det ska införas en presumtion för kontaktförbud efter en fällande dom för exempelvis fridskränkningsbrott, olaga förföljelse eller allvarligare våldsbrott som riktats mot en närstående eller tidigare närstående person,
  • minimistraffet för överträdelse av utvidgade och särskilt utvidgade kontaktförbud ska skärpas från 14 dagars fängelse till tre månaders fängelse, och
  • barn ska ha rätt till en särskild företrädare i ärenden om kontaktförbud för att tillgodose barnets bästa.

Utredningen bedömer att förslagen kommer att leda till fler kontaktförbud och en ökad användning av elektronisk övervakning. Utredningen bedömer också att fler personer kommer att ges ett ändamålsenligt skydd samt att förslagen kommer att få positiva effekter för barns rättigheter.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...