Hoppa till huvudinnehåll

Förberedande och kapacitetsstärkande insatser inför att fritidskortet lanseras

Publicerad

Regeringen har beslutat om insatser till en bredd av aktörer inför att fritidskortet för barn och unga ska införas nästa år.

Regeringen avsätter medel till Svenskt Friluftsliv och Sveriges Riksidrottsförbund för att genomföra kompletterande insatser inom barn- och ungdomsverksamhet. Samtidigt får Statens kulturråd (Kulturrådet) ett uppdrag att stärka kapaciteten i den kommunala kulturskolan och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett uppdrag att fördela medel till barn- och ungdomsorganisationer.

– Nu möjliggör vi för en bredd av aktörer att skapa goda förutsättningar i sina respektive verksamheter inför att fritidskortet lanseras. Insatserna ska nå de barn och unga som sällan eller inte alls deltar i organiserade fritidsaktiviteter samt öka möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. Stödet kommer även att gå till att öka tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer, säger socialminister Jakob Forssmed.

En framgångsrik satsning på fritidskort för barn och unga förutsätter att en bredd av utförare finns tillgängliga och har kapacitet att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga utifrån deras olika förutsättningar, behov och önskemål. Utförare av fritidsaktiviteter behöver nå barn och unga i landets alla kommuner som sällan eller inte alls deltar i organiserade fritidsaktiviteter. Det är också viktigt att de aktörer som blir aktuella som utförare av fritidsaktiviteter har digitala förutsättningar att administrera betalningar som den digitala tjänsten för fritidskortet kommer att kräva.

Förberedande och kapacitetsstärkande insatser

Sveriges Riksidrottsförbund och Svenskt Friluftsliv tilldelas 100 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor för att genomföra insatser som bland annat handlar om att stärka, tillgängliggöra och öka kännedomen om verksamheter för barn och unga i kommuner över hela landet med en stor andel barn i ekonomiskt svaga hushåll, rekrytera och utbilda ledare samt att öka möjligheterna för barn och unga med funktionsnedsättningar att hitta till och delta i fritidsaktiviteter.

Regeringen avsätter ytterligare 100 miljoner kronor till Sveriges Riksidrottsförbund för anläggningar och idrottsmiljöer. Syftet är att stödja ökad tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer för att på så sätt främja barns och ungas delaktighet i fritidsaktiviteter.

Samtidigt får Kulturrådet ett uppdrag om förberedande och kapacitetsstärkande insatser i den kommunala kulturskolan, för vilket de får använda 32 miljoner kronor.

Därtill får MUCF ett uppdrag att fördela medel till barn- och ungdomsorganisationer som har beviljats organisationsbidrag för bidragsåret 2024 enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. För uppdraget får MUCF använda 22 miljoner kronor.

Vad är fritidskortet?

Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8–16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Beloppets storlek kommer att ha en differentierad utformning för att särskilt stötta barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll att ta del av fritidsaktiviteter. Barn och unga med funktionsnedsättning eller andra behov av särskilt stöd ska uppmärksammas så att fritidskortet kommer dem till godo i lika stor utsträckning som för andra barn och unga. Fritidskortet väntas införas under 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...