Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ansökan om bidrag för kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga, Svenskt Friluftsliv Diarienummer: S2023/02773

Publicerad

Regeringen beviljar Svenskt Friluftsliv 10 000 000 kronor för att genomföra kompletterande insatser inom barn- och ungdomsverksamhet inför införandet av fritidskortet för barn och unga.

Ladda ner:

Insatserna ska bestå i att bedriva mobil och uppsökande verksamhet för barn och unga i kommuner över hela landet med en stor andel barn i ekonomiskt svaga hushåll, rekrytering och utbildning av ledare samt utveckling av organisatorisk infrastruktur och IT-system. 

Bidraget avser verksamhet 2024. 

Svenskt Friluftsliv slutrapporterar uppdraget till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2025. 

Laddar...