Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ansökan om bidrag för kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga, Sveriges Riksidrottsförbund Diarienummer: S2023/02773

Publicerad

Regeringen beviljar Sveriges Riksidrottsförbund 100 000 000 kronor för att genomföra kompletterande insatser inom barn- och ungdomsverksamhet inför införandet av fritidskortet för barn och unga.

Ladda ner:

Insatserna ska:

  • stärka och tillgängliggöra verksamheter för barn och unga i kommuner över hela landet med en stor andel barn i ekonomiskt svaga hushåll, rekrytering och utbildning av ledare samt 
  • öka möjligheterna för barn och unga med funktionsnedsättningar att hitta till och delta i föreningsidrotten. 

Bidraget avser verksamhet 2024. 

Sveriges Riksidrottsförbund slutrapporterar uppdraget senast den 31 mars 2025.

Laddar...