Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd om förberedande och kapacitetsstärkande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga Diarienummer: S2024/00849

Publicerad

Regeringen uppdrar Statens kulturråd i uppdrag att förbereda för att införa fritidskort för barn och unga. Detta genom att skapa förutsättningar för stärkt kapacitet i den kommunala kulturskolan.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska:

  • stödja kommunala kulturskolors arbete med att öka barns och ungas kännedom om och deltagande i den kommunala kulturskolan över hela landet, särskilt i kommuner med hög andel barn och unga i ekonomiskt svaga hushåll, exempelvis genom samverkan och uppsökande verksamhet, 
  • främja utbildning av lärare och annan personal inom den kommunala kulturskolan, och 
  • stödja kommunala kulturskolors arbete med anpassning av bemötande, lokaler, inköp av utrustning och andra hjälpmedel särskilt för barn och unga med funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov. 
  • senast den 31 mars 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...