Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela medel till förberedande och kapacitetsstärkande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga Diarienummer: S2024/00850

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att fördela 20 000 000 kronor till barn- och ungdomsorganisationer för insatser inför det att fritidskortet för barn och unga införs.

Ladda ner:

MUCF ska informera aktuella organisationer om hur pengarna fördelas och följa upp och redogöra för vad organisationerna gör för pengarna. 

Organisationerna får använda pengarna för att finansiera 

  • insatser som bidrar till att öka barns och ungas kännedom om och deltagande i fritidsaktiviteter i hela landet, särskilt i kommuner med en hög andel barn i ekonomiskt svaga hushåll, exempelvis genom uppsökande verksamhet. 
  • insatser som bidrar till att främja rekrytering och utbildning av ledare för fritidsaktiviteter för barn och unga. 
  • insatser som bidrar till ökat deltagande hos barn och unga med funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov, som exempelvis anpassning av lokaler eller investering i utrustning och hjälpmedel. 
  • utveckling av digital infrastruktur för ekonomihantering och betalningar. 

MUCF ska senast den 31 mars 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

Laddar...