Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Försäkringskassan ska upprätta ett register över godkända utförare för fritidskort för barn och unga

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att upprätta och förbereda förvaltningen av ett register över godkända utförare av fritidsaktiviteter som kan omfattas av fritidskort för barn och unga. Syftet är att samla godkända utförare som bedriver barn- och ungdomsverksamhet med inriktning på idrott, kultur, friluftsliv eller annat föreningsliv.

– Vi behöver göra allt vi kan för att motverka fysisk och psykisk ohälsa hos barn och unga. Fritidskortet ska ge ökade möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i gemenskap med andra. För att säkerställa att den digitala tjänsten för fritidskortet blir effektiv och förutsebar är det viktigt att godkända utförare samlas i ett register. En sådan ordning gör även satsningen enklare att kommunicera till användare av fritidskortet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Inom ramen för uppdraget ska Försäkringskassan föreslå hur ett register över godkända utförare av fritidsaktiviteter för barn och unga bör upprättas, förvaltas och regleras. I detta ingår även att lämna förslag på vilka nödvändiga kontrollfunktioner som behöver inrättas på myndigheten för att motverka felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet.

Fritidskortet är avsett att omfatta barn och unga i åldrarna 8–16 år. Fritidskortet ska motsvara ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter som anordnas av t.ex. idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Det bör kunna användas för ett brett utbud av fritidsaktiviteter som riktar sig till olika målgrupper och utifrån barns och ungas olika förutsättningar, önskemål och behov. Regeringen har tidigare givit E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Statens kulturråd i uppdrag att förbereda och införa ett fritidskort för barn och unga. Inom ramen för uppdraget ska E-hälsomyndigheten ta fram en digital tjänst för fritidskortet inbegripet kontrollfunktioner och en utbetalningsfunktion. Det register över godkända utförare som Försäkringskassan nu ska ta fram och förvalta är en förutsättning för en sådan digital tjänst. Registret ska därför upprättas så att det finns på plats innan den digitala tjänsten för fritidskortet lanseras.  

Uppdraget ska senast delredovisas den 11 mars 2024 och slutredovisas senast den 1 oktober 2025 till Socialdepartementet. För uppdraget får 12 000 000 kronor användas under 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...