Hoppa till huvudinnehåll

Ett förenklingspaket för enklare företagande och förbättrad konkurrenskraft

Publicerad

Regeringen lanserar ett omfattande förenklingspaket i höstens budgetproposition. För att driva en offensiv förenklingsagenda satsar regeringen drygt 50 miljoner kronor på åtgärder som kommer att underlätta för företagen.

- Vi behöver skapa handlingsutrymme för företagens förnyelse i takt med omvärldsförändringar. Genom mer kunskap om företag på myndigheterna, bättre utformade och enklare regler samt ökad användning av digitala tjänster minskar vi företagens regelbörda och administrativa kostnader, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Regeringen lägger fram ett nytt förenklingspaket som ytterligare förstärker förenklingspolitiken. Regeringen avser att inrätta ett nytt Förenklingsråd och avser även att ge ett urval av statliga myndigheter nya uppdrag i syfte att identifiera förenklingsmöjligheter i regelverk som påverkar företagens regelbörda.

Förenklingsrådet är ett komplement till det tidigare aviserade Implementeringsrådet. Råden ska ta fram rekommendationer och förslag i syfte att stärka företagens konkurrenskraft genom att begränsa deras regelbörda och administrativa kostnader. Förenklingsrådet ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av befintlig svensk rätt och ta fram konkreta förslag på sådana åtgärder. Implementeringsrådet ska lämna rekommendationer vid implementeringen av EU-direktiv i svensk rätt och ska även ha möjlighet att uppmärksamma regeringen på frågor av särskild vikt för svenska företag i kommande lagstiftning på EU-nivå.

Regeringen förstärker också verksamt.se och överväger att ge nya uppdrag till statliga myndigheter för att arbeta med service, bemötande och följa upp handläggningstider. Fler företag ska kunna använda digitala tjänster vid kontakter med kommunerna. Regeringen föreslår därför att medel tillskjuts för att underlätta för kommunerna i arbetet med att erbjuda fler digitala tjänster mot företag.

Med de här förslagen och det tidigare aviserade Implementeringsrådet stärker regeringen förenklingsarbetet i hela kedjan från regelgivning till tillämpning och bemötande.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...