Hoppa till huvudinnehåll

Avskaffat krav på bevarande av pappersmaterial med räkenskapsinformation

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som föreslås kunna spara räkenskapsinformation digitalt, i stället för i pappersformat.

– Bevarandekravet innebär onödig administration och kostnader för många företag. Det här förslaget innebär en avsevärd förenkling och en konkurrensmässig för­bättring, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Nu föreslår regeringen en av de största regelförenklingarna de senaste årtiondena. För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet för svenska företag och medborgare behöver regelbördan minskas. Den digitala utvecklingen gör det nu möjligt att bevara kvitton etc. i bokföringen digitalt istället för i pappersformat. Regeringen föreslår därför uppdateringar av kraven i bokföringslagen som kan sänka regelkostnaderna med nästan 4 miljarder årligen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Enligt nuvarande regler måste företag bevara räkenskapsinformation i sin originalform under drygt tre år, även om informationen sparas ner digitalt. Det innebär att papperskvitton, pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskaps­information måste hanteras av företagen under denna tid.

Bevarandekravet innebär om­fattande administration och kostnader för många företag. Det är inte ovan­ligt att pappersmaterial skickas för inskanning utomlands för att sedan åter­föras till Sverige för förvaring. Företagen måste också i många fall ha särskilda lösningar för bevarandet.

Regeringen föreslår att pappersmaterial med räkenskapsinformation bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Där­efter kan materialet kastas. Förslaget innebär en avsevärd förenkling för många före­tag. Enligt en beräkning som ligger till grund för förslaget innebär det en besparing för företagen på 3,9 miljarder kronor per år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...