Hoppa till huvudinnehåll

Nytt Förenklingsråd ska minska företagens regelbörda

Publicerad

Som en del av regeringens offensiva förenklingsagenda inrättar regeringen nu ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företag att följa regelverken.

Ladda ner:

–  Den här regeringen driver en offensiv förenklingsagenda. Varje extra timme en företagare lägger på regelkrångel är en förlorad timme på att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Nu ökar vi tempot i förenklingsarbetet med ett nyinrättat Förenklingsråd som ska inkomma med konkreta förenklingsförslag som regeringen kan gå vidare med, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Liberalerna har under lång tid drivit frågan om minskad regelbörda för företagen. Reglerna behöver vara få och välmotiverade. Om de inte upplevs så, undergräver det samhällsmoralen och människors vilja att följa reglerna. Därför är dagens besked så viktigt, säger Louise Eklund (L), näringspolitisk talesperson.

– Om Sverige ska bli rikare om 5, 10 och 15 år behöver tillväxten öka. Krångliga tillståndsprocesser och byråkrati sätter käppar i hjulet för tillväxt och innovation. Att göra det enklare att driva företag är en viktig del för att stärka svensk konkurrenskraft, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Sverigedemokraterna har länge drivit en aktiv förenklingspolitik och har höga förväntningar på Förenklingsrådet. Det systematiska regelförenklingsarbetet har saknats och det vilar nu ett tungt ansvar på rådet och i förlängningen regeringsunderlaget att faktiskt åstadkomma märkbara regelförenklingar för att stärka svensk konkurrenskraft och tillväxt, säger Tobias Andersson (SD) ordförande i riksdagens näringsutskott

Förenklingsrådet ska identifiera områden som är av särskilt intresse för näringslivet från ett förenklingsperspektiv och ska lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag på förenklingsåtgärder till regeringen. Rådet kan lämna förslag på både förenklingar av nuvarande regler och andra förenklingsåtgärder som gör det lättare för företag att följa befintligt regelverk.

Syftet med rådets arbete är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår för företagen till följd av regler. Förenklingsrådet kommer att inrättas som ett särskilt beslutsorgan vid Tillväxtverket och rådets ordförande och ledamöter kommer att tillsättas av regeringen.

Regeringen avser att fatta beslut om att inrätta Förenklingsrådet imorgon. 

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Johannes Ängessved
Presskontakt för Liberalerna
Mobil 076-328 14 37
e-post till Johannes Ängessved
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt för Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
Laddar...