Hoppa till huvudinnehåll

Det nya offentliga belöningssystemet

Ett nytt och modernt offentligt belöningssystem med bland annat ordensutmärkelser inom de kungliga riddarordnarna har inrättats i Sverige.

Reformen syftar till att staten ska kunna uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det kan till exempel vara en modig livräddande insats, en vetenskaplig bedrift eller en insats av stor betydelse för Sverige. Insatserna ska vara av sådant slag att de bör belönas på en nationell nivå med en av Sveriges främsta utmärkelser: en ordensutmärkelse inom någon av de kungliga riddarordnarna eller en av regeringens utmärkelser.

Var och en kan nominera någon till en utmärkelse i det offentliga belöningssystemet. Nominering till ordensutmärkelser ges som huvudregel in till Kungl. Maj:ts Orden. Nominering till regeringens utmärkelser ges in till regeringen.

Kungl. Maj:ts Orden

Närmare om regeringens utmärkelser

Illis quorum meruere labores

Illis quorum meruere labores är latin och betyder Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Det ska vara personliga insatser på riksplanet. Medaljen finns i guld av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken.

För berömliga gärningar

Medaljen För berömliga gärningar delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara. Medaljen finns i guld av åttonde och femte storleken och i silver av åttonde storleken.

För medborgerlig förtjänst

Medaljen För medborgerlig förtjänst finns i guld av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken samt i silver av åttonde storleken. Den har ett liknande användnings- och tilldelningsområde som Illis quorum.

För omsorgsfull renvård

Medaljen För omsorgsfull renvård finns i guld av femte storleken och i silver av åttonde storleken. Medaljen delas ut till företrädare för renskötseln.

Professors namn

Regeringens utmärkelse Professors namn har ett användningsområde som delvis samman­faller med det för medaljen Illis quorum. Utmärkelsen är en ren hederstitel och delas främst ut för att belöna insatser utanför den akademiska världen som har stor folkbildande eller på annat sätt allmännyttig betydelse.

Nominering till regeringens utmärkelser

En nominering till någon av regeringens utmärkelser ges in till det departement vars verksamhetsområde berörs. Kontaktuppgifter finns på Regeringskansliets webbplats.

Kontaktuppgifter till departementens registratorer

En nominering bör innehålla en motivering och tillräcklig information för att personen som nominerats ska kunna identifieras. Det är inte lämpligt att en person nominerar sig själv.

Laddar...