Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet i Regeringskansliet

Regeringskansliet är regeringens stab och leds av statsministern. Det innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef över myndigheten Regeringskansliet.

Chef för varje departement är en minister, till exempel är försvarsministern chef för Försvarsdepartementet. På vissa departement finns flera ministrar. De är då ansvariga för särskilda frågor inom departementets område.

Större delen av arbetet utförs av tjänstemän på de olika departementen. Av Regeringskansliets cirka 4 800 tjänstgörande medarbetare är ungefär 200 politiskt tillsatta. De hjälper regeringen att ta fram underlag och utreder både nationella och internationella frågor. Att företräda Sverige i internationella förhandlingar, till exempel inom EU eller FN, kan också ingå i arbetet.

Regeringskansliet

Departementens verksamhet kan delas in i sju huvudverksamheter:

Förutom departementens verksamheter finns också en övergripande organisation:

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordningen av den svenska EU-politiken. I Statsrådsberedningen ingår statsministerns och EU-ministerns kansli.

Statsrådsberedningen

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Det innefattar bland annat förändrings- och förnyelsearbete inom Regeringskansliet, myndighetens ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, it-stöd, bibliotek, arkiv och diarier, samt information och kommunikation.

Laddar...