Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen lämnar proposition till riksdagen

Efter lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionstexten fram av det ansvariga departementet. Regeringen fattar beslut vid ett regeringssammanträde och överlämnar propositionen till riksdagen för att den ska kunna ta ställning till innehållet i förslaget.

Varje år överlämnar regeringen ungefär 200 propositioner till riksdagen. Vissa propositioner kan bestå av förslag till helt ny lagstiftning. Andra propositioner kan innehålla mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Två exempel på viktiga propositioner är den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen. De innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken samt utgiftstak för den offentliga sektorn och en plan för statens inkomster och utgifter under det kommande året.

Statens budget

Regeringssammanträden

Regeringen beslutar om olika ärenden om vid regeringssammanträdet. Det kan röra sig om olika frågor; från propositioner till utnämningar av generaldirektörer och ansökningar från intresseorganisationer om pengar till olika samhällsprojekt. Regeringen sammanträder normalt en gång i veckan, oftast på torsdagsförmiddagar. I ärendeförteckningarna kan man se vilka ärenden som är uppe för beslut.

Ärendeförteckning

Hitta propositioner

De flesta propositioner går att hitta på listningssidan för propositioner.

Om propositionen du söker inte finns där kan du istället söka i Regeringskansliets propositionsarkiv i rättsdatabaserna.

Propositioner i tryckt format kan du låna på biblioteket eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition.

Laddar...