Hoppa till huvudinnehåll

Lagrådet granskar förslaget

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag.

Lagrådet lämnar sina synpunkter i form av ett yttrande som publiceras på Lagrådets webbplats.

Lagrådets webbplats

När remissvaren har kommit in till ansvarigt departementet går tjänstemännen igenom dem och diskuterar dem med ansvarig minister. Därefter skrivs ett utkast till en proposition, det vill säga det lagförslag regeringen ska lämna till riksdagen. Texten skickas också på så kallad delning till andra berörda departement inom Regeringskansliet så att de kan lämna synpunkter.

Remisser

Rättsdokument

Laddar...