Hoppa till huvudinnehåll

Rättsinformation som publiceras på webbplatsen

Regeringskansliet publicerar följande rättsinformation på webbplatsen.

Regeringen kan utreda en fråga inom Regeringskansliet. Utredningens förslag kan sedan publiceras i Departementsserien (Ds). Ibland publiceras de i Regeringskansliets promemoriaformat.

Departementsserien (Ds) och promemorior

I förordningsmotiv kan regeringen förklara nya regler i en viss förordning och ge besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas.

Förordningsmotiv (fm)

Regeringen kan tillsätta en statlig utredning för att utreda en fråga. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i kommittédirektiv.

Kommittédirektiv (dir.)

En lagrådsremiss innehåller lagförslag som regeringen lämnar till Lagrådet för granskning. Lagrådet skriver ett yttrande. Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som en proposition till riksdagen.

Lagrådsremiss

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag.

Propositioner (prop.)

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet presenteras i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.

Statens offentliga utredningar (SOU)

En skrivelse innehåller information från regeringen till riksdagen om hur man ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst politikområde. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut. 

Skrivelser (skr.)

Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser (SÖ) med andra stater och internationella organisationer. De förekommer under flera olika benämningar, till exempel traktater, konventioner och protokoll, skatteavtal och informationsutbytesavtal.

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

Kompletta serier av rättsinformation finns från halvårsskiftet år 2000 och framåt. Det kan finnas enstaka rättsliga dokument från tidigare år.

Laddar...