Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier Diarienummer: Ju2024/00057

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet för SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 12 april 2024. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...