Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen stärker journalistskyddet: ”Skjuter till pengar”

Publicerad

Att fria medier som vill, kan och orkar granska makten är en del av den demokratiska infrastrukturen missar vi sällan ett tillfälle att påminna om. Just i dag, på Pressfrihetens Dag, är det dock kanske viktigare än någonsin att göra det.

Kulturminister Parisa Liljestrand och justitieminister Gunnar Strömmer, debattartikel, Dagens Media, den 3 maj 2024.

Runtom i världen ser vi hur fria medier tystas och journalister utsätts för hot, hat och repressalier när de enbart gör sitt arbete och rapporterar, granskar och upplyser.

Så vill vi inte ha det i Sverige – men tyvärr sker den typen att angrepp även här. Det kan vi inte acceptera.

Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten eller bedriver samhällsgranskande journalistik utsätts för hat, hot, våld eller trakasserier. Alla former av hot och brott som riktas mot journalister utgör ett angrepp inte bara mot den enskilda personen utan även mot det demokratiska samhället. Regeringens beslut förra året om en straffskärpningsgrund när det gäller just attacker mot journalister markerar tydligt hur viktig den här frågan är för oss.

Men det är inte bara regering och rättsvårdande myndigheter som arbetar med frågan. Det finns gott om exempel på samarbeten och utbildningsinsatser för att skydda, stärka och stötta journalister som utsatts för hot och hat.

På lokal nivå finns det exempelvis samarbeten mellan polisen och Tidningsutgivarna, och Medieinstitutet Fojo arbetar sedan länge med fortbildning för journalister i frågor som rör säkerhet.

Nu involverar vi ännu fler aktörer i arbetet.

I går fattade regeringen beslut om att ge Mediemyndigheten i uppgift att följa det arbete som bedrivs i frågor som rör journalisters säkerhet i Sverige. I uppdraget ingår att samla och hålla dialog med aktörer som är relevanta i arbetet med journalisters säkerhet nationellt.

Regeringen fattade också beslut om att bevilja Brottsofferjouren medel för att bygga upp en nationell kontaktpunkt för enskilda journalister som behöver stöd eller skydd med anledning av utsatthet som en följd av sin yrkesutövning.

Vi skjuter till dessa pengar eftersom vi i dag ser att det saknas en tydligt utpekad aktör med uppdrag att fungera som kontaktpunkt för journalister med behov av stöd och skydd i Sverige. En aktör som har kapacitet att nå ut brett och erbjuda stöd både nationellt, regionalt och lokalt. Vi tror att Brottsofferjouren, som är en välkänd aktör med lång erfarenhet av att ge stöd, och som har möjlighet att nå ut över hela landet genom sina lokala kontor, kan vara den kontaktpunkten.

Syftet är främst för att stötta frilansande journalister, som kanske inte har en arbetsgivare att luta sig mot på samma sätt som en tillsvidareanställd journalist. På så sätt kan dessa få stöd och rådgivning om de utsätts för hot och hat eller annan typ av utsatthet och påverkan.

Vi kommer också att skicka ut en inbjudan till ett rundabordssamtal i juni, där vi vill träffa mediebranschens aktörer för att kunna föra en dialog om hur vi på bästa sätt stärker skyddet för journalister i Sverige.

Det är viktigt att prata om journalisters säkerhet på Pressfrihetens Dag. Men samtalet måste fortsätta året runt.

Parisa Liljestrand, kulturminister

Gunnar Strömmer, justitieminister

Laddar...