Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning Ds 2024:11

Publicerad

En utredning har haft i uppdrag att utreda polisens möjligheter att använda sig av teknik för automatisk ansiktsigenkänning och om användandet av teknik för igenkänning av fordons registreringsnummer kan utökas och effektiviseras. Utredningen har även tittat på möjligheterna för polisen att i flera fall ta del av material från annans kamerabevakning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • polisen ska kunna bedriva kamerabevakning på vägar, gator och torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon utan att behöva göra en dokumenterad intresseavvägning före det att bevakningen påbörjas. Materialet får endast behandlas för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott för vilket det är föreskrivet fängelse i tre år eller mer och får behandlas i sex månader efter det att det samlats in.
  • teknik för biometrisk fjärridentifiering i realtid ska få användas på allmän plats för brottsbekämpningsändamål i den utsträckning som EU:s AI-förordning godkänner. Tekniken får användas i enskilda fall efter tillstånd från en myndighet.
  • en tydliggörande regel ska införas om vad som gäller när polisen begär tillgång till andras kamerabevakningsmaterial. Materialet kan lämnas ut när det behövs för att utreda ett begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse är föreskrivet.
  • Transportstyrelsen ska lämna ut material från trängselskattekameror och kameror för infrastrukturavgift till polisen, om uppgifterna behövs i ett brådskande fall för att förhindra eller utreda ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i tre år eller mer eller ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott.
  • personuppgifter som har samlats in genom kamerabevakning ska få göras gemensamt tillgängliga inom polisen för särskilt angivna tjänstemän som är i behov av uppgifterna för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller för att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda och lagföra brott för vilket det är föreskrivet fängelse i tre år eller mer. Uppgifterna får inte behandlas längre tid än sex månader efter det att de samlades in.

Utredningen föreslår att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2025. Vad gäller regeln om användning av teknik för biometrisk fjärridentifiering i realtid så föreslås ikraftträdande den dag som regeringen bestämmer.

 

Laddar...